BOTIGA/TIENDA/SHOP

BOTIGA/TIENDA/SHOP
BOTIGA/TIENDA/SHOP

ELS LLIBRES DE LA NUR

Tienes el texto en español al final. Gracias :)

La meva relació de col.laboració amb l'Associació Sociocultural Punt d'Intercanvi ja té uns quants anys. M'encanta la feina que fan i penso que el seu treball ens fa un gran bé a tots!

L’Associació Sociocultural Punt d'Intercanvi és una associació fundada amb la finalitat de potenciar la comunicació entre els pobles treballant des de la diversitat cultural i lingüística i, per tant, des de la interacció. Treballen pel benestar de tota la comunitat i perquè la influència lingüística i cultural dels nous col·lectius no solament no interfereixi en la nostra llengua d’una manera no desitjada, sinó que la reforci i l’enriqueixi, una vegada més.

Una de les col.laboracions més recents ha estat il.lustrar el seu darrer llibre de Geografía.
Abans, havia fet il·lustracions per a Els llibres de la Nur.


 


 
  
Mi relación de colaboración con la Asociación Sociocultural Punt d'Intercanvi ya tiene unos cuántos años. ¡Me encanta el trabajo que hacen y pienso que su trabajo hace un gran bien a todos!
La Asociación Sociocultural Punt d'Intercanvi es una asociación fundada con el fin de potenciar la comunicación entre los pueblos trabajando desde la diversidad cultural y lingüística y, por lo tanto, desde la interacción. Trabajan por el bienestar de toda la comunidad y porque la influencia lingüística y cultural de los nuevos colectivos no solamente no interfiera en nuestra lengua de una manera no deseada, sino que la refuerce y la enriquezca, una vez más.

Una de las colaboraciones más recientes ha sido ilustrar su último libro de Geografía.

Antes, había hecho ilustraciones para Los libros de la Nur.